Nascidos

Fêmea 1

Fêmea

Lord Spike x Athena

29/07/2018

Saiba mais

Fêmea 1

Fêmea

Lord Spike x Phoebe

09/10/2018

Saiba mais

Fêmea 1

Fêmea

Lord Spike x Phoebe

16/05/2019

Saiba mais

Fêmea 1

Fêmea

Lord Spike x Lolla

02/09/2019

Saiba mais

Fêmea 1

Fêmea

Lord Spike x Emmy

31/08/2019

Saiba mais

Fêmea 1

Fêmea

Lord Spike x Athena

16/10/2019

Saiba mais

Fêmea 1

Fêmea

Drako x Lolla

15/04/2020

Saiba mais

Fêmea 1

Fêmea

Bear x Aysha

12/04/2020

Saiba mais

Fêmea 1

Fêmea

Bear x Dasha

21/04/2020

Saiba mais

Fêmea 1

Fêmea

Drako x Zahra

27/04/2020

Saiba mais

Fêmea 1

Fêmea

Drako x Emmy

29/06/2020

Saiba mais

Fêmea 1

Fêmea

Drako x Athena

17/11/2020

Saiba mais

Fêmea 1

Fêmea

Drako x Misty

03/12/2020

Saiba mais

Fêmea 1

Fêmea

Baruk x Dasha

14/02/2021

Saiba mais

Fêmea 1

Fêmea

Lord Spike x Phoebe

14/02/2021

Saiba mais

Fêmea 1

Fêmea

Drako x Aysha

16/05/2021

Saiba mais

Fêmea 1

Fêmea

Baruk x jasmim

26/06/2021

Saiba mais

Fêmea 1

Fêmea

Volcon x Zahra

02/07/2021

Saiba mais

Fêmea 1

Fêmea

Volcon x Phoebe

13/05/2022

Saiba mais

Fêmea 1

Fêmea

Volcon x Blanc

21/05/2022

Saiba mais

Fêmea 2

Fêmea

Lord Spike x Athena

29/07/2018

Saiba mais

Fêmea 2

Fêmea

Lord Spike x Phoebe

09/10/2018

Saiba mais

Fêmea 2

Fêmea

Lord Spike x Phoebe

16/05/2019

Saiba mais

Fêmea 2

Fêmea

Lord Spike x Lolla

02/09/2019

Saiba mais

Fêmea 2

Fêmea

Lord Spike x Emmy

31/08/2019

Saiba mais

Fêmea 2

Fêmea

Lord Spike x Athena

16/10/2019

Saiba mais

Fêmea 2

Fêmea

Bear x Aysha

12/04/2020

Saiba mais

Fêmea 2

Fêmea

Bear x Dasha

21/04/2020

Saiba mais

Fêmea 2

Fêmea

Drako x Zahra

27/04/2020

Saiba mais

Fêmea 2

Fêmea

Drako x Emmy

29/06/2020

Saiba mais

Fêmea 2

Fêmea

Drako x Athena

17/11/2020

Saiba mais

Fêmea 2

Fêmea

Drako x Misty

03/12/2020

Saiba mais

Fêmea 2

Fêmea

Baruk x Dasha

14/02/2021

Saiba mais

Fêmea 2

Fêmea

Lord Spike x Phoebe

14/02/2021

Saiba mais

Fêmea 2

Fêmea

Drako x Aysha

16/05/2021

Saiba mais

Fêmea 2

Fêmea

Baruk x jasmim

26/06/2021

Saiba mais

Fêmea 2

Fêmea

Volcon x Zahra

02/07/2021

Saiba mais

Fêmea 2

Fêmea

Volcon x Phoebe

13/05/2022

Saiba mais

Fêmea 2

Fêmea

Volcon x Blanc

21/05/2022

Saiba mais

Fêmea 3

Fêmea

Lord Spike x Athena

29/07/2018

Saiba mais

Fêmea 3

Fêmea

Lord Spike x Lolla

10/08/2018

Saiba mais

Fêmea 3

Fêmea

Lord Spike x Phoebe

16/05/2019

Saiba mais

Fêmea 3

Fêmea

Lord Spike x Athena

16/10/2019

Saiba mais

Fêmea 3

Fêmea

Bear x Aysha

12/04/2020

Saiba mais

Fêmea 3

Fêmea

Bear x Dasha

21/04/2020

Saiba mais

Fêmea 3

Fêmea

Drako x Zahra

27/04/2020

Saiba mais

Fêmea 3

Fêmea

Drako x Emmy

29/06/2020

Saiba mais

Fêmea 3

Fêmea

Drako x Athena

17/11/2020

Saiba mais

Fêmea 3

Fêmea

Drako x Misty

03/12/2020

Saiba mais

Fêmea 3

Fêmea

Baruk x Dasha

14/02/2021

Saiba mais

Fêmea 3

Fêmea

Lord Spike x Phoebe

14/02/2021

Saiba mais

Fêmea 3

Fêmea

Drako x Aysha

16/05/2021

Saiba mais

Fêmea 3

Fêmea

Baruk x jasmim

26/06/2021

Saiba mais

Fêmea 3

Fêmea

Volcon x Zahra

02/07/2021

Saiba mais

Fêmea 3

Fêmea

Volcon x Phoebe

13/05/2022

Saiba mais

Fêmea 3

Fêmea

Volcon x Blanc

21/05/2022

Saiba mais

Fêmea 4

Fêmea

Lord Spike x Athena

29/07/2018

Saiba mais

Fêmea 4

Fêmea

Lord Spike x Phoebe

16/05/2019

Saiba mais

Fêmea 4

Fêmea

Lord Spike x Emmy

31/08/2019

Saiba mais

Fêmea 4

Fêmea

Lord Spike x Athena

16/10/2019

Saiba mais

Fêmea 4

Fêmea

Bear x Aysha

12/04/2020

Saiba mais

Fêmea 4

Fêmea

Bear x Dasha

21/04/2020

Saiba mais

Fêmea 4

Fêmea

Drako x Zahra

27/04/2020

Saiba mais

Fêmea 4

Fêmea

Drako x Emmy

29/06/2020

Saiba mais

Fêmea 4

Fêmea

Drako x Athena

17/11/2020

Saiba mais

Fêmea 4

Fêmea

Baruk x Dasha

14/02/2021

Saiba mais

Fêmea 4

Fêmea

Lord Spike x Phoebe

14/02/2021

Saiba mais

Fêmea 4

Fêmea

Drako x Aysha

16/05/2021

Saiba mais

Fêmea 4

Fêmea

Baruk x jasmim

26/06/2021

Saiba mais

Fêmea 4

Fêmea

Volcon x Zahra

02/07/2021

Saiba mais

Fêmea 4

Fêmea

Volcon x Blanc

21/05/2022

Saiba mais

Fêmea 5

Fêmea

Lord Spike x Athena

29/07/2018

Saiba mais

Fêmea 5

Fêmea

Lord Spike x Emmy

31/08/2019

Saiba mais

Fêmea 5

Fêmea

Lord Spike x Athena

16/10/2019

Saiba mais

Fêmea 5

Fêmea

Bear x Dasha

21/04/2020

Saiba mais

Fêmea 5

Fêmea

Drako x Emmy

29/06/2020

Saiba mais

Fêmea 5

Fêmea

Drako x Athena

17/11/2020

Saiba mais

Fêmea 5

Fêmea

Volcon x Zahra

02/07/2021

Saiba mais

Fêmea 5

Fêmea

Volcon x Blanc

21/05/2022

Saiba mais

Fêmea 6

Fêmea

Lord Spike x Athena

29/07/2018

Saiba mais

Fêmea 6

Fêmea

Lord Spike x Athena

16/10/2019

Saiba mais

Fêmea 6

Fêmea

Bear x Dasha

21/04/2020

Saiba mais

Fêmea 6

Fêmea

Volcon x Zahra

02/07/2021

Saiba mais

Fêmea 7

Fêmea

Lord Spike x Athena

29/07/2018

Saiba mais

Fêmea 7

Fêmea

Bear x Dasha

21/04/2020

Saiba mais

Fêmea Fita Amarela

Fêmea

Dourado

Lord Spike x Emmy

31/08/2019

Saiba mais

Fêmea Fita Rosa

Fêmea

Dourado

Lord Spike x Lolla

10/08/2018

Saiba mais

Femea Fita Laranja

Fêmea

Lord Spike x Lolla

10/08/2018

Saiba mais

Macho 1

Macho

Lord Spike x Athena

29/07/2018

Saiba mais

Macho 1

Macho

Lord Spike x Phoebe

09/10/2018

Saiba mais

Macho 1

Macho

Lord Spike x Phoebe

16/05/2019

Saiba mais

Macho 1

Macho

Lord Spike x Lolla

02/09/2019

Saiba mais

Macho 1

Macho

Lord Spike x Emmy

31/08/2019

Saiba mais

Macho 1

Macho

Lord Spike x Athena

16/10/2019

Saiba mais

Macho 1

Macho

Lord Spike x Athena

16/10/2019

Saiba mais

Macho 1

Macho

Drako x Lolla

15/04/2020

Saiba mais

Macho 1

Macho

Bear x Aysha

12/04/2020

Saiba mais

Macho 1

Macho

Bear x Dasha

21/04/2020

Saiba mais

Macho 1

Macho

Drako x Emmy

29/06/2020

Saiba mais

Macho 1

Macho

Drako x Athena

17/11/2020

Saiba mais

Macho 1

Macho

Drako x Misty

03/12/2020

Saiba mais

Macho 1

Macho

Baruk x Dasha

14/02/2021

Saiba mais

Macho 1

Macho

Lord Spike x Phoebe

14/02/2021

Saiba mais

Macho 1

Macho

Drako x Aysha

16/05/2021

Saiba mais

Macho 1

Macho

Baruk x jasmim

26/06/2021

Saiba mais

Macho 1

Macho

Volcon x Zahra

02/07/2021

Saiba mais

Macho 1

Macho

Lion x Misty

26/07/2021

Saiba mais

Macho 1

Macho

Volcon x Tess

13/11/2021

Saiba mais

Macho 1

Macho

Volcon x Phoebe

13/05/2022

Saiba mais

Macho 1

Macho

Volcon x Blanc

21/05/2022

Saiba mais

Macho 10

Macho

Lord Spike x Phoebe

09/10/2018

Saiba mais

Macho 11

Macho

Lord Spike x Phoebe

09/10/2018

Saiba mais

Macho 2

Macho

Lord Spike x Athena

29/07/2018

Saiba mais

Macho 2

Macho

Lord Spike x Phoebe

09/10/2018

Saiba mais

Macho 2

Macho

Lord Spike x Phoebe

16/05/2019

Saiba mais

Macho 2

Macho

Lord Spike x Lolla

02/09/2019

Saiba mais

Macho 2

Macho

Lord Spike x Emmy

31/08/2019

Saiba mais

Macho 2

Macho

Lord Spike x Athena

16/10/2019

Saiba mais

Macho 2

Macho

Bear x Aysha

12/04/2020

Saiba mais

Macho 2

Macho

Bear x Dasha

21/04/2020

Saiba mais

Macho 2

Macho

Drako x Zahra

27/04/2020

Saiba mais

Macho 2

Macho

Drako x Emmy

29/06/2020

Saiba mais

Macho 2

Macho

Drako x Athena

17/11/2020

Saiba mais

Macho 2

Macho

Drako x Misty

03/12/2020

Saiba mais

Macho 2

Macho

Baruk x Dasha

14/02/2021

Saiba mais

Macho 2

Macho

Lord Spike x Phoebe

14/02/2021

Saiba mais

Macho 2

Macho

Drako x Aysha

16/05/2021

Saiba mais

Macho 2

Macho

Baruk x jasmim

26/06/2021

Saiba mais

Macho 2

Macho

Volcon x Zahra

02/07/2021

Saiba mais

Macho 2

Macho

Lion x Misty

26/07/2021

Saiba mais

Macho 2

Macho

Volcon x Tess

13/11/2021

Saiba mais

Macho 2

Macho

Volcon x Phoebe

13/05/2022

Saiba mais

Macho 3

Macho

Lord Spike x Phoebe

09/10/2018

Saiba mais

Macho 3

Macho

Lord Spike x Phoebe

16/05/2019

Saiba mais

Macho 3

Macho

Lord Spike x Lolla

02/09/2019

Saiba mais

Macho 3

Macho

Lord Spike x Emmy

31/08/2019

Saiba mais

Macho 3

Macho

Drako x Lolla

15/04/2020

Saiba mais

Macho 3

Macho

Bear x Dasha

21/04/2020

Saiba mais

Macho 3

Macho

Drako x Zahra

27/04/2020

Saiba mais

Macho 3

Macho

Drako x Emmy

29/06/2020

Saiba mais

Macho 3

Macho

Drako x Athena

17/11/2020

Saiba mais

Macho 3

Macho

Lord Spike x Phoebe

14/02/2021

Saiba mais

Macho 3

Macho

Drako x Aysha

16/05/2021

Saiba mais

Macho 3

Macho

Baruk x jasmim

26/06/2021

Saiba mais

Macho 3

Macho

Volcon x Zahra

02/07/2021

Saiba mais

Macho 4

Macho

Lord Spike x Phoebe

09/10/2018

Saiba mais

Macho 4

Macho

Lord Spike x Phoebe

16/05/2019

Saiba mais

Macho 4

Macho

Lord Spike x Lolla

02/09/2019

Saiba mais

Macho 4

Macho

Lord Spike x Emmy

31/08/2019

Saiba mais

Macho 4

Macho

Drako x Lolla

15/04/2020

Saiba mais

Macho 4

Macho

Drako x Zahra

27/04/2020

Saiba mais

Macho 4

Macho

Drako x Emmy

29/06/2020

Saiba mais

Macho 4

Macho

Drako x Aysha

16/05/2021

Saiba mais

Macho 4

Macho

Volcon x Zahra

02/07/2021

Saiba mais

Macho 5

Macho

Lord Spike x Phoebe

09/10/2018

Saiba mais

Macho 5

Macho

Lord Spike x Phoebe

16/05/2019

Saiba mais

Macho 5

Macho

Lord Spike x Emmy

31/08/2019

Saiba mais

Macho 5

Macho

Drako x Lolla

15/04/2020

Saiba mais

Macho 5

Macho

Drako x Emmy

29/06/2020

Saiba mais

Macho 6

Macho

Lord Spike x Phoebe

09/10/2018

Saiba mais

Macho 6

Macho

Drako x Lolla

15/04/2020

Saiba mais

Macho 6

Macho

Drako x Emmy

29/06/2020

Saiba mais

Macho 7

Macho

Lord Spike x Phoebe

09/10/2018

Saiba mais

Macho 7

Macho

Drako x Lolla

15/04/2020

Saiba mais

Macho 7

Macho

Drako x Emmy

29/06/2020

Saiba mais

Macho 8

Macho

Lord Spike x Phoebe

09/10/2018

Saiba mais

Macho 8

Macho

Drako x Lolla

15/04/2020

Saiba mais

Macho 9

Macho

Lord Spike x Phoebe

09/10/2018

Saiba mais

Macho fita Azul

Macho

Dourado

Lord Spike x Lolla

10/08/2018

Saiba mais

Macho Fita Branca

Macho

Dourado

Lord Spike x Lolla

10/08/2018

Saiba mais

Macho Fita Cinza

Macho

Dourado

Lord Spike x Lolla

10/08/2018

Saiba mais

Macho Fita Furtacor

Macho

Dourado

Lord Spike x Lolla

10/08/2018

Saiba mais
 Zahra

Zahra

GGD Summer Beach Queen Zahra

Fêmea

Dourado

Lord Spike x Athena

29/07/2018

Saiba mais
Aysha

Aysha

GGD Summer Beach Queen Aysha

Fêmea

Lord Spike x Lolla

10/08/2018

Saiba mais
Baruk

Baruk

GGD Summer Beach Lord Baruk

Macho

Dourado

Lord Spike x Emmy

31/08/2019

Saiba mais
Blanc

Blanc

GGD Summer Beach Blanc

Fêmea

Dourado

12/04/2020

Saiba mais
Dasha

Dasha

GGD Summer Beach Queen Dasha

Fêmea

Lord Spike x Phoebe

29/07/2018

Saiba mais
Drako

Drako

GGD Summer Beach Lord Drako

Macho

Dourado

Lord Spike x Phoebe

08/10/2018

Saiba mais
jasmim

jasmim

GGD Summer Beach Jasmim

Fêmea

Dourado escuro

Lord Spike x Phoebe

16/09/2019

Saiba mais
Lion

Lion

GGD Summer Beach Lion

Macho

Dourado

12/04/2020

Saiba mais
Misty

Misty

GGD Summer Beach Queen Misty

Fêmea

Lord Spike x Athena

29/07/2018

Saiba mais
PHOEBE X LORD SPIKE

PHOEBE X LORD SPIKE

FEMEA

Macho

Lord Spike x Phoebe

09/10/2018

Saiba mais
PHOEBE X LORD SPIKE

PHOEBE X LORD SPIKE

FEMEA

Macho

Lord Spike x Phoebe

09/10/2018

Saiba mais
PHOEBE X LORD SPIKE

PHOEBE X LORD SPIKE

Macho

Macho

Dourado

Lord Spike x Phoebe

09/10/2018

Saiba mais
PHOEBE X LORD SPIKE

PHOEBE X LORD SPIKE

MACHO

Macho

Lord Spike x Phoebe

09/10/2018

Saiba mais
PHOEBE X LORD SPIKE

PHOEBE X LORD SPIKE

MACHO

Macho

Lord Spike x Phoebe

09/10/2018

Saiba mais
PHOEBE X LORD SPIKE

PHOEBE X LORD SPIKE

MACHO

Macho

Lord Spike x Phoebe

09/10/2018

Saiba mais
PHOEBE X LORD SPIKE

PHOEBE X LORD SPIKE

MACHO

Macho

Lord Spike x Phoebe

09/10/2018

Saiba mais
PHOEBE X LORD SPIKE

PHOEBE X LORD SPIKE

MACHO

Macho

Lord Spike x Phoebe

09/10/2018

Saiba mais
PHOEBE X LORD SPIKE

PHOEBE X LORD SPIKE

MACHO

Macho

Lord Spike x Phoebe

09/10/2018

Saiba mais
PHOEBE X LORD SPIKE

PHOEBE X LORD SPIKE

MACHO

Macho

Lord Spike x Phoebe

09/10/2018

Saiba mais
Phoebe x spike

Phoebe x spike

Macho

Macho

Dourado

Lord Spike x Phoebe

09/10/2018

Saiba mais
PHOEBE XLORD SPIKE

PHOEBE XLORD SPIKE

MACHO

Macho

Lord Spike x Phoebe

09/10/2018

Saiba mais

Entre em contato

Mensagem enviada com sucesso!

A mensagem não pôde ser enviada, tente novamente.